Dřevotřísková deska poškozená vodou

By Discolapy, 04/01/2020

Dřevotříska je materiál skládající se především z lisovaných dřevěných částc a pojidla. Je to levný materiál a používá se většinou v méně pevnostně exponovaných konstrukcích. 
 
Dřevotříska je tedy méně pevná než plné dřevo a navíc je velmi náchylná k poškození pokud je v kontaktu s tekutinou. Pokud je i malá část dřevotřískové desky v kontaktu s vodou (např. pračka vytékající na zem, na které stojí nábytek z dřevotřísky), může toto vést k rozsáhlému poškození. Vlivem kapilarity je tekutina nasáta materiálem dřevotřísky a může tedy být zasažená i oblast několik desítek centimetrů nad místem, kde je deska v kontaktu s tekutinou. 
 
Deska se potom velmi rychle znehodnotí, “nafoukne se”, případně se úplně rozloží či rozdrobí. Dřevotříska dokonce ani nemusí být v přímém kontaktu s vodou, aby došlo k poškození. K tomuto stačí už i pára, která může pocházet z varné konvice a nebo myčky nádobí.
 

Rozsah poškození závisí především na složení dřevotřísky a způsobu namočení. 

Složení dřevotřísky: 

 • Typ pojiva, material a velikost dřevěných částic
 • Struktura (homogenní vs. vrstvená hustora), způsob výroby, stáří, a celková hustota dřevotřískové desky
 • Povrchová úprava (je povrch odolný v kontaktu s vodou?): neošetřený povrch, dýha [1], laminát, barva, lak, fólie, lamino, laminát

Způsob namočení:

 • Přímý kontakt s tekutinou vs. vystavení vlivu vysoké vlhkosti či vodní páry
 • Délka trvání kontaktu
 • Je deska zatížená (např. těžký předmět na dřevotřískovém stole). Cyklické střídání vlhko/sucho?
 • Co se stalo po vystavení dřevotřísky vodě, např. byla sušena při normální vlhkosti, zahřáta či stlačená?
Nejvýznamnější faktory jsou: typ dřevotřísky a doba vystavení dřevotřísky vodě.
 

Druhy poškození:

 • Změna barvy
 • Degradace či úplné odstranění povrchové vrstvy (barva, dýha, fólie)
 • Napuchnutí, nafouknutí [2]
 • Zkroucení
 • Rozdrobení
 • Plíseň, hniloba
 • Kombinace výše uvedeného

Experiment: Vystavení dřevotřísky vodě a následné schnutí

Demonstrujme jak se taková dřevotříska při namočení chová při kontaktu s vodou a jak se projevuje poškození s pomocí jednoduchého experimentu (celé video je dole pod příspěvkem). Nejdříve jsem koupil standardní 16 mm tlustou dřevotřísku s bílou dýhou na obou stranách desky. Tloušťka desky (označená jako W) je vyznačená na následujícím obrázku. Všiměte si místa, kde je indikován rozměr W (blízko hrany).

Následně jsem částečně ponořil dřevotřísku do vodní lázně (cca 2 mm hluboké). Aby deska lépe držela ve vertikální poloze, vytiskl jsem na 3D tiskárně přípravek (support), viz. obrázek níže:

Dřevotřísku jsem nechal 24 hodin částečně namočenou. Celou tuto dobu jsem proces degradace natáčel na kameru umístěnou na stativu. Po 24 hodinách jsem desku vyndal z vodní lázně a nechal jí schnout při pokojové teplotě (~21 °C) po dobu 14-ti dnů.

Během celé doby experimentu jsem měřil tloušťku dřevotřískové desky W v pravidelných intervalech (během schnutí každých 12h). Jako výsledek jsem tedy mohl vynést tloušťku dřevotřísky W jako funkci času do grafu. Tato hodnota charakterizuje proces degradace (napuchnutí) desky. 

Z grafu můžeme vidět, že během prvních několika hodin, tloušťka dřevotřísky se velmi rychle zvětšuje. Fazi, kdy je dřevotříska namočená nazývám vlhká fáze (wet phase). Za povšimnutí také stojí to, že ač se jedná o 16 mm tlustou desku její skutečná tloušťka je o něco větší a to ~16.3 mm. 

První 3 hodiny namočení jsou velmi důležité. Pokud je deska v této době vyndána z lázně (a nebo se odstraní tekutina) tloušťka desky se téměř vrátí na původní hodnotu.

Po zhruba 6 hodinách, je poškození zcela jistě trvalé a markantní. Po 24 hodinách nabyla dřevotříska své největší tloušťky. I v případě, že by deska byla ponechána déle v lázni, její tloušťka W by se již nezvětšovala (napuchnutí má samozřejmě své limity). Maximální tloušťka, ktera byla dosažena je ~ 20.5 mm, viz obrázek níže.

Následujíci graf ukazuje tloušťku desky během schnutí (drying phase). Povšimněte si, že schnutí trvá výrazně déle, než trvání vlhké fáze. Z tohoto důvodu je také v grafu čas vynesen v dnech (a né v hodinách). Vlhká fáze je v grafu reprezentována zelenou čárou, schnutí čárou modrou. 

Během prvních 2 dnů schnutí nepozorujeme téměř žádnou změnu tloušťky desky. Dále pak se tloušťka pomalu zmenšuje tak jak se voda pomalu vypařuje do okolí. Po zhruba 14 dnech schnutí jsem již nezaznamenal žádnou změnu tloušťky desky a experiment jsem ukončil. Deska v tomto bodě dosáhla tloušťky 19 mm. Tedy o zhruba 3 mm více než na počátku.

Deska je poničená trvale. Obrázky níže ukazují desku ve třech fážích experimentu:

 1. Nová, suchá, právě koupená a nařezaná dřevotříska
 2. Dřevotříska po 24 hodinách namočená ve vodě. Povšimněte si změny barvy povrchu a znatelné rozhraní suchá/mokrá deska
 3. Deska po 14 dnech sušení. Tloušťka v okolí hrany je 19 mm tlustá. Navzdory tomu, že je deska trvale poškozená je stále relativně tvrdá a v našem případě jistě schopná plnit funkci z mechanického hlediska

Závěr:

 • Je velmi důležité odstranit co nejdříve zdroj vlhkosti/vody. Po zhruba ~ 3 hodinách je poškození trvalé. Z tohoto důvodu je také vhodné a užitečné ošetřit desku (a především její “obnaženou” část) pro vodu nepropustnou bariérou, např. nátěr. Toto zpomalí proces degradace desky.
 • Proces schnutí je relativně dlouhý! V nšem případě trvalo 14 dní, než byla deska suchá a již nezmenšovala svojí tloušťku.
Poznámka: Zkoumání dynamiky schnutí dřevotřískové desky bylo také zdokumentováno v kontextu pojištění domácností, kdy se zkoumalo zda je možné odvodit z naměřené tloušťky desky přbližný čas pojistné události [2]. 

Literatura:

[1]  A. Wagenfuehr, S. Tobisch, R. Emmler, B. Buchelt, T. Schulz; Vener in Interioe World; IFN; 2012

[2] B. Davis, R. E. Moon; Thickness Swell in Particle Board: A forensic Tool for the Duration of Loss; Forensic Engineering 2015

Děkuji za přečtení tohoto příspěvku. Pokud toto považuješ za užitečné či zajímavé a nebo máš v této souvislosti doplňující informace, budu velmi rád pokud mě kontaktuješ a to buď na email či dole v komentářích… 

discolapy@gmail.com

Dřevotříska poničená vodou - Oprava návod video

Rychlá oprava vodou poničené dřevotřískové desky

Oprava napuchlé dřevotřískové desky


2 thoughts on “Vodou-Poskozena-Drevotriska”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *